Artikel – De JUS als pleister?

De hoofdconclusie van het online onderzoek naar de toepassing van de Jaarurensystematiek (JUS) door Brandheuvels BV is dat het een 'structuur'-element is dat veel organisaties inzetten. De effectiviteit en feitelijke opbrengst is in veel gevallen zeer beperkt. Hoe komt dat?

De belangrijkste drijfveer voor het invoeren van een jaarurensystematiek is flexibilisering. Werken als er werk is, personeelskosten maken als het moet, besparen als het kan, het werk eerlijker en evenrediger verdelen.

Flexibilisering, met inachtneming van de kwaliteit van dienstverlening. In een enkel geval is het verbeteren van de dienstverlening een expliciete doelstelling van de invoering, maar veelal is het minder relevant.

De belangrijkste misvatting: dat flexibilisering gerealiseerd wordt door het invoeren van een nieuw proces. Een andere structuur als pleister.

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Back To Top