Projecten met subsidie!?

In Europa bestaat een aantrekkelijke subsidieregeling voor onze projecten die duurzame inzetbaarheid verhogen bij bedrijven en overheidsinstanties. Toegankelijk en bereikbaar – ook voor u. Brandheuvels is u graag van dienst.

Domein: Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Dit is een fantastische kans om duurzame inzetbaarheid in uw organisatie een boost te geven! En zonder hoge kosten te laten zien dat het werkt.

De strekking…

U kunt een aanvraag doen voor plan om medewerkers duurzamer inzetbaar te maken. Er zijn acht thema’s benoemd waaruit u een soort keuze moet maken:

 1. Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan
 2. Het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers
 3. Het bevorderen van gezond en veilig werken
 4. Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers
 5. Het stimuleren van Interne en externe mobiliteit van werknemers waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap
 6. Het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit
 7. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg
 8. Het invoeren van arbeidstijdenmanagement

U maakt voor het benoemen van uw project een keuze van een of meer van deze thema’s. Met onze hulp en/of het Brandheuvels-hulpdocument lukt het zeker om deze thema´s inhoudelijk vorm te geven. Zodat het project aansluit bij uw wensen en eisen – maar ondertussen ook bij de randvoorwaarden die aan de subsidie worden gesteld. Dat is nodig  voor een succesvolle aanvraag.

Brandheuvels beschikt over een aantal ‘basisplannen; die bij voorgaande rondes succesvol zijn gehonoreerd. Met behulp hiervan maximaliseren we de kans dat ook uw plan in aanmerking zal komen voor de regeling!

 

De vergoeding

U krijgt 50% van de kosten voor een externe adviseur vergoed.

Het ESF neemt – indien de aanvraag is goedgekeurd natuurlijk –  50% van de advieskosten voor zijn rekening bij een maximum adviestarief van €100 p/u tot een maximum bedrag van € 10.000,=.

Stel, het duurzame inzetbaarheidsproject wordt ingeschat op €15.000 aan begeleiding door een externe adviseur, dan kan het ESF hiervan €7.500 voor zijn rekening nemen.

De voorwaarden

Natuurlijk is er een aantal voorwaarden verbonden aan de regeling. Maar deze zijn erg overzichtelijk en – met een klein beetje aandacht – eenvoudig te realiseren. De belangrijkste zijn:

 • Een project mag maximaal twaalf maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt twaalf maanden daarna.
 • Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling.
 • Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur. Bijkomende kosten van de adviseur, zoals reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.

Een aanvraag doen

Een aanvraag voor de subsidieregeling ESF 2015-2020 moet aan een aantal criteria voldoen. Het aanvragen is niet ingewikkeld, maar het is wel belangrijk om met een paar dingen rekening te houden. Met behulp van het Brandheuvels- hulpdocument weet u  waar u aan kunt denken bij het opstellen van een aanvraag.

De aanvraag loopt via het Agentschap SZW en u bent – als bedrijf of overheidsinstantie – zelf ‘de aanvrager’. Daarvoor moet u zich even kort registeren. Voordat u een aanvraag indient.

U gaat daarvoor naar het Subsidieportaal van het Agentschap SZW (www.mijnagentschapszw.nl). Een registratieverzoek kunt u indienen onder de tab ‘mijn registraties’ door te kiezen voor ‘nieuwe registratie indienen’. Hier heeft u de mogelijkheid aan te geven dat u zich wilt registreren voor ‘ESF 2014-2020, Actie DI’.

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van deze informatie meer willen weten, neem dan gerust even contact met ons op.

Telefonisch via 06 – 53 980 234 of per email. Dan klikt u hier.

Back To Top