Werkende Teams !?

Ja maar!? …

U bent terechtgekomen in de laatste fase vóór die van onze intake!

U oriënteert zich. U hebt, zoals ze dat zo mooi noemen, wel een uitdaging – of gedoe – in uw team. Het maakt niet uit of u nu manager of medewerker bent. U kunt beide in deze fase verkeren.

Om vervolgens door te stromen naar de volgende: die van onze intake. Wat kunt u daar van verwachten?

Onze Intake

 • Een (of enkele) vraaggesprekken om tot uw ‘echte’ vraagstelling te komen;
 • Een gedegen analyse (van, maar bijvoorkeur ook mét) uw team binnen de context van uw organisatie;
 • Formulering en omschrijving van begrijpelijke en haalbare doelen met ‘onze’ opdrachtgever

Na deze fase kunnen we transparant van start en landen in de volgende fase – die van ‘het traject’.

Resultaten van het traject

Wat leert en ontwikkelt uw team met behulp van onze inbreng? Heel concreet:

 • gezamenlijk doelen formuleren, afspraken (over taken) maken en daarnaar te handelen;
 • gezamenlijk eigenaarschap te nemen over inhoud, procedure, proces en gevoel;
 • gezamenlijk eigenaarschap te nemen over onderlinge verhoudingen en interactie met  ‘klanten’/ relaties buiten het team in relatie tot de gezamenlijke doelen;
 • perspectiefwisseling toe te passen om de onderlinge relatie tussen team en werkcontext te optimaliseren (empathie);
 • eigen resultaten te evalueren in relatie tot de organisatiedoelen;
 • gezamenlijk eigenaarschap te nemen over beroepsmatig handelen en de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
 • te reflecteren op eigen handelen;
 • zich te ontwikkelen naar zelfsturing.

Tijdens het traject

Bestaat de begeleiding van Brandheuvels uit het gedoseerd en met het juiste tempo beïnvloeden van het team als geheel en individuele collega’s waar dat nodig is. Dat betekent:

 • Op een verantwoorde wijze interventies toepassen;
 • Grenzen en (on-)mogelijkheden aangeven van coaching – gericht op ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfsturing;
 • Leren reflecteren op gezamenlijk handelen;
 • Ontwikkelstadia van het team inschatten door hen te laten werken met aangereikt instrumentarium;
 • Toepassen van verschillende theoretische modellen en analyses vanuit de groepsdynamica, zoals perspectiefwisseling en eigenaarschap;

En? Wilt u de fase van oriëntatie afronden en de volgende stap maken?

Benieuwd hoe het er bij u voor staat?: een afspraak is snel gemaakt.

Of vraag de link naar ons diagnose-hulpmiddel nu aan!

Back To Top