Presentatie Seminar Kinderopvang

Zelfroosteren – De Business Case

Op donderdag 16 oktober 2014 hebben twee organisaties hun ervaringen met zelfroosteren met u gedeeld tijdens een seminar dat werd georganiseerd door Brandheuvels en Pelosa.

Zelfroosteren betekent de bevoegdheid voor het rooster (waarbij spelregels in acht worden genomen als beroepskracht – kindverhouding, arbeidstijdenregeling, etc.) ook daadwerkelijk bij de pedagogisch medewerker laten.

Het gevolg is grotere betrokkenheid, meer innovatie, minder inzet van oproepkrachten, een duidelijke gunfactor aan elkaar die ontstaat door samenwerking, begrip en bekendheid met elkaars omstandigheden en inzet. Minder werkgerelateerde stress en daardoor minder ziekteverzuim.

Er is  tijd geïnvesteerd in roosteroverleg, wennen aan een nieuwe manier van zelf met elkaar beslissingen nemen over vrije dagen en vakanties en discussies niet uit de weg gaan over wat wel en niet roostertechnisch en persoonlijk allemaal kan.

Begeleiding; niet in ‘het diepe’.

De begeleiding van Raymond van Hensbergen bij het laten slagen van het proces van zelfroosteren met de twee organisaties en betrokken leidinggevenden maakt dat zowel management als medewerkers daar nu unaniem voor kiezen. De organisaties gaan het zelfroosteren verder integreren in de bedrijfsvoering.

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Back To Top