Kunt u het ‘Self’ nog bijhouden?

We leven in een tijd waar zelfstandigheid van werknemers wordt verwacht. Managementlagen verdwijnen, terwijl zelfsturende teams als kool uit de grond schieten. Ook binnen veel organisaties vervagen de voorheen krachtige hiërarchieën en directe en concrete sturing vanuit het management verdwijnt tevens als sneeuw voor de zon. De ‘self’ trend vloeit voort uit een behoefte vanuit organisaties én werknemers.

Autonomie

Enerzijds worden organisaties door de recessie nog steeds gedwongen om hun processen zo efficiënt mogelijk in te richten. Menskracht is duur, dus als je daarop kunt bezuinigen…. Anderzijds is voor veel werknemers ‘autonomie’ in hun werk een vereiste geworden om op een effectieve, maar ook prettige manier aan het werk te gaan. Zelf beslissingen nemen, zelf nadenken, zelf betrokken zijn.

autonomie

Dit gaat verder dan een manager die niet meer op jouw vingers kijkt. Zelfroosteren dringt bij steeds meer organisaties door en thuiswerken is allang niet vernieuwend meer. Meer en meer medewerkers bepalen wanneer zij werken en waar zij werken. Deze plaats- en tijdonafhankelijkheid biedt werknemers de mogelijkheid om een goede balans te behouden tussen werk en privé.

Combineren van doelstellingen werk

De beweging naar zelfstandigheid koerst af op de volgende fase. Waar in de vorige fase met name aandacht werd besteed aan de werknemers en het mogelijk maken van het combineren van werk en privé, daar wordt nu ook uitdrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden die het ‘self’ kan bieden aan organisaties. Organisaties verdrinken bijna in hun eigen administratie en deze stapel aan papierwerk is dan ook de grootste belemmering voor efficiëntie. ‘Employee Self Service’ is een product dat is ontstaan vanuit het streven naar zelfstandigheid van organisaties en de vraag naar autonomie van de medewerkers.

Dat zijn ze thuis ook gewend

Je bestelling online doen – je pakketje volgen – je foto’s in de cloud – je administratie ergens online – … Bedenk maar eens hoeveel wachtwoorden je hebt voor hoeveel verschillende online omgevingen!? Allemaal ‘Self’.

Mensen kunnen steeds meer zelf en willen ook steeds meer zelf doen. De ontwikkelingen op het gebied van ICT maakt het voor organisaties om salarisadministratie uit te besteden aan de werknemers. Zij kunnen zelf hun salarisstrook digitaal inzien, maar ook kunnen zij bijvoorbeeld digitaal reiskosten declareren, uren bijhouden, het CAO-cafetariemodel bekijken, pensioenrechten volgen….

i-love-ess

De ‘employee self service’ kan in vele vormen worden gegoten en de mogelijkheden hierbij zijn schier eindeloos.

“Niet omdat het moet – maar omdat het kan ;-)”

Vindt u dit interessant en wilt u hier meer over lezen? Dan verwijs ik u graag naar onze whitepaper die u HIER kunt downloaden.

nugenix bodybuilding rohm labs dianabol multivitamin supplements for bodybuilding
Anabolic Steroids Symptoms and Warning Signs – Addiction Center nandrolone phenylpropionate Anabolic Steroids in Meat | NutritionFacts.org