Het blijft een uitdaging. Flexibiliteit inzetten op de werkvloer. Wat wordt er nou eigenlijk echt verstaan onder flexibiliteit? Er zijn veel definities te vinden van dit concept, en daardoor wordt het dan ook breed en verschillend ingezet in organisaties. Zo is er organisatieflexibiliteit, interne flexibiliteit, werkgeversflexibiliteit, kwalitatieve flexibiliteit, numerieke flexibiliteit, functionele flexibiliteit, passieve flexibiliteit… Het lijstje van vormen van flexibiliteit is hiermee nog lang niet af. Hoe flexibel willen we zijn? En hoe flexibel bent u eigenlijk op uw werk? Veel mensen vinden zichzelf behoorlijk flexibel. Toch willen we vaak graag de controle behouden. Gaat dat wel samen?

Wie er voordeel uit haalt

Er wordt vaak geopperd dat de hedendaagse organisatie flexibel dient te zijn. Tegenwoordig is de omgeving en context namelijk altijd aan het veranderen, waardoor het relevant is om een organisatie te hebben die meebeweegt. Wanneer er meebewogen moet worden, betekent dat natuurlijk ook dat er dus flexibel omgegaan moet worden met bijvoorbeeld de gang van zaken. Wanneer klanten meer geneigd zijn om te zeggen dat een organisatie bereikbaar moet zijn, zal er ingespeeld moeten worden op de stroom van klanten. Dit kan betekenen dat in de ene week veel meer personeel ingezet moet worden dan in de andere week. Dit klinkt heel logisch, maar is in de praktijk vaak toch lastig. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het personeel erg wisselt in het aantal uren dat gewerkt moet worden. Zo kan dat overwerken betekenen, of juist het niet kunnen behalen van het aantal contracturen. Voor de werkgever is het efficiënt om de juiste hoeveelheid mensen paraat te hebben staan. Maar is dat wel voordelig voor de werknemers zelf? Deze moeten misschien wel oproepbaar zijn, waardoor zij niet normaal kunnen genieten van hun dag. Voor wie is flexibiliteit dan eigenlijk voordelig?

Werknemers

De mensen, de werknemers, het personeel. Deze mensen vormen een organisatie. Zij willen misschien ook wel flexibel zijn, maar vaak op een andere manier dan dat de organisatie het zelf graag zou willen zien. Toch kan het een gouden combinatie zijn om in dialoog te gaan met elkaar. Wanneer medewerkers niet tevreden zijn, gaat dit ten koste van de prestaties die zij leveren. Dit geldt niet alleen voor het werk, maar ook voor hun privéleven. En wanneer de balans tussen het werk en het privéleven met elkaar in conflict is, heeft dat ook weer een versterkende invloed op de prestaties. Het is daarom belangrijk om in gesprek te blijven gaan met elkaar over wat er nu speelt. Wellicht hebben werknemers wel goede ideeën om flexibeler te worden. Zo kunnen er misschien processen effectiever gemaakt worden, en stelt de werknemer zelf voor om een uurtje later te beginnen omdat de klantenstroom toch pas om tien uur begint. Kan hij meteen de kinderen naar school brengen zonder te hoeven haasten terwijl er eigenlijk altijd file staat en het altijd een drama is om op tijd op het werk te zijn. Het gaat om de kleine win-win situaties die het verschil al kunnen maken.

Stilstaan

Flexibiliteit kent dus vele vormen en kan in verscheidene wijzen worden ingezet. Het moraal van het verhaal blijft dat het goed is om in gesprek te blijven gaan. Hoe weinig tijd er ook voor lijkt te zijn. Een kort gesprek van vijf minuutjes bij de koffiemachine over een proces kan al tevredenheid opleveren voor zowel de organisatie als de werknemer. Wanneer een organisatie flexibel wil zijn, zal er ook gepraat moeten worden over flexibiliteit. Het is een containerbegrip dus iedereen heeft er wel wat over te zeggen. Makkelijke ingang dus om een gesprek te openen. Wanneer staat u even stil om juist flexibel te zijn? Sta vandaag even stil en kijk om u heen. Met wie start u een kleine conversatie vandaag?

how to copy uncopyable text steroide effet secondaire phenq uk buy clenbuterol